ترانسفورماتورها یکی از گرانقیمت ترین تجهیزات سیستمهای قدرت و مهمترین المان شبکه های توزیع محسوب می شوند. دکتر کاستا (Dr Kastha) از انیستیتیو خاراگپور هند (IIT Kharagpur) طی بیست جلسه یک ساعته مروری کامل بر ترانسفورماتورهای تکفاز و سه فاز داشته است که در اینجا لینک دانلود این بیست سخنرانی را قرار داده ام.

Introduction
Operating Principles and Construction of Single Phase Transformers
Modeling of Single Phase Transformers
Equivalent Circuits of Single Phase Transformers
Testing of Single Phase Transformers
Efficiency of Single Phase Transformers
Voltage Regulation of Single Phase Transformers
Parallel Operation of Single Phase Transformers
Harmonics and Switching Transients in Single Phase Transformers
Introduction to Three Phase Transformer
Construction of Three Phase Transformers
Three Phase Transformer Connections
Three Phase Transformer Phase Groups Part – I
Three Phase Transformer Phase Groups Part – II
Analysis and Testing of Three Phase Transformers
Operation of Three Phase Transformers
Auto Transformers
Three Winding Transformers
Scott Connected Transformers
Potential and Current Transformers


========================================================

دریافت بسته آشنایی - طراحی و تست ترانسفورماتور توزیع و قدرت


1-آشنایی با ترانسفورماتور(آشنایی کامل با ترانسهای هرماتیک خشک و روغنی) + تصاویر

2-آموزش طراحی و محاسبات ترانسفورماتور و ترانسفورماتورهای تغذیه کننده موتورهای قوی

3-بررسی روش تست و انواع تست ترانس و روغن ترانس (ترجمه استاندارد IEEE)

4-آشنایی کامل با تست روغن ترانسفورماتور و PCB

5-آشنایی کامل با اتوترانس

6-آشنایی کامل با ترانس جریان CT

7-آشنایی کامل با گروههای برداری ترانس (کدام گروه برداری و کدام نوع سیم پیچی برای چه کاربردی است)

8-نرم افزار طراحی ترانسفورماتور

9-فیلم اموزشی و انیمیشن نحوه ساخت ترانس و تپ چنجر

10-استانداردهای فارسی و IEC IEEE مرتبط  با ترانسفورماتور

و ........

برای دریافت کلیک نمایید

دریافت